skfn.zoom-a.com
SEKOLAH KEBANGSAAN FELCRA NASARUDDIN
Km 37 Jalan Tronoh, 32600 Bota, Perak.
Tel : 6053711632, Faks : 6053711632
e-mel : skfn@zoom-a.com
| PERASMIAN | LAMAN UTAMA | KATA ALU-ALUAN | SEJARAH | FALSAFAH PENDIDIKAN | FALSAFAH SEKOLAH | VISI & MISI | KURIKULUM | HEM | ENROLMEN | UPSR | STAF AKADEMIK | STAF SOKONGAN | PIBG | HOKI | GAMBAR | AKTIVITI | AKTIVITI 2007 | MARQUEE | TESTING | Sajarr |

KURIKULUM

 

                          JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

      

       Pengerusi                 :    Tn.Hj.Bahari b.Alg Mat Akip ( Guru Besar )

       N.Pengerusi 1          :    Tn Hj Mohd Razaki b Shaari ( Penolong Kanan 1 )

       N.Pengerusi 2             Pn Zaharah bt Abdul Rahman ( Penolong Kanan HEM )

       N.Pengurusi 3          :    Pn Mardziatul Bee bt Yahya ( Penolong Kanan Ko-Kurikulum)

      Setiausaha               :    En Ishak b.Adnan

      Pen S/Usaha            :    Pn Faridah Anom bt Harun

       Ahli                           :    En Zazli b.Sulaiman                          ( Bahasa Melayu)

                                             Pn Zainab b Mat Tahir                      ( Bahasa Inggeris)

                                             Pn Noratunlina bt Rabudin               ( Sains)

                                             Tn Syed Mohamed b.Syed Ramli   ( Matematik)

                                             Pn Halimah bt Md Ali                        (Kem.Hidup)

                                             Pn Norziah bt Hussain                      (Pend.Agama Islam)

                                             Pn Juriah bt Shamsuddin                 (Kajian Tempatan & Sivik)

                                             En Faizal b.Baharim                         (Pend. Muzik & PJK)

                                             Pn Zuaraida bt Sulaiman                 (Pusat Sember)

                                             Pn Khairani bt Mohd Hanif               (Pemulihan Khas)

                                             Pn Sarina bt Abdul Majid                 ( PPSMI)

                                            En Nursyahri Faizal b A. Mokhtar   (Pend.Komputer)

                                             Pn Halimatusaidah bt.Razak           (PRA Sekolah)

                                     

                                             Pn. Norzinatul Ashiqin bt  Nordin     (Pend. Seni)

       

                                      

                                                        

               JAWATANKUASA PANITIA PELAJARAN

      Bahasa Melayu         :    Ketua              En Zazli b.Sulaiman

                                              Setiausaha     Pn. Hawa bt. Abd. Rashid

      Bahasa Inggeris       :    Ketua              En. Tun Mohd Rumaizi b Hj Zamri

                                                                      Setiausaha    Pn. Zainab bt Mohd Tahir

      Matematik                 :    Ketua              Tn. Syed Mohamed b. Syed Ramli

                                              Setiausaha     Pn. Norzinatul Ashiqin bt. Nordin    

      Sains                         :    Ketua               Pn. Noratunlina bt Rabudin

                                              Setiausaha      Pn. Norlia bt. Zambri

      Kajian Tempatan     :     Ketua              Pn. Juriah bt. Shamsuddin     

     Sivik                                Setiausaha      En. Saadun b. Shaharuddin

      Kemahiran Hidup     :    Ketua              Pn. Halimah bt. Md. Ali

                                              Setiausaha   

      Muzik                         :    Ketua              En. Faizal b. Baharim                      

                                              Setiausaha    Pn. Aisah bt. Baharim

      Pend. Agama Islam :    Ketua              Pn. Norziah bt. Hj. Hussain

     & Arab                             Setiausaha    Pn. Norhayati bt. Abdul Rahman

      PJK/PK                     :    Ketua              En. Faizal b Baharim

                                              Setiausaha     En. Tun Mohd. Rumaizi b. Mohd. Zamri

      Pemulihan                :    Ketua               Pn. Khairani bt. Abd Hanif

                                             Setiausaha

 

 

                      JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN                   

      Pengerusi                :    Tn. Hj. Mohd. Razaki b. Shaari       

      Setiausaha              :     Pn. Aisah bt. Baharim

      AJK                          :     Pn. Hawa bt. Abd. Rashid

                                              En Zazli b.Sulaiman            

                                              Pn. Norzinatul Ashiqin bt. Nordin

                                              Pn. Norhayati bt. Abdul Rahman

 

                                              JAWATANKUASA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

      Pengerusi               :      Pn Mardziatul Bee bt Yahya

      Setiausaha             :      Pn. Khairani bt. Abd Hanif

      Ahli                           :      Pn. Sarina bt. Abd. Majid

                                              Pn. Zuraidah bt Sulaiman

                                              Pn. Norhayati bt. Abdul Rahman

                                              En. Nursyahri Faizal b A. Mokhtar 

                                              En. Ali Osman b. Arshad

 

                                                             JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

      Pengerusi               :      Pn. Fauziah bt. Alang Ahmad

      Setiausaha             :      Pn. Hawa bt. Rashid

      Ahli                          :      Pn. Norzinatul Asyiqin bt. Nordi

                                             Pn. Aisah Baharim

                                             En. Ishak b. Adnan

                                             Pn. Norhayati bt. Abdul Rahman

  

                                                                    JAWATANKUASA BILIK SAL

      Pengerusi               :     Pn. Vanaja a/p Ramaiah      

      Setiausaha             :     Pn. Gursurinder Kaur a/p K. Gurdial Singh

      Ahli                              Pn. Zainab bt. Mohd. Tahir

                                            En. Tun Mohd. Rumaizi b. Zambri

                                                                   

     

                                                                  JAWATANKUASA PPSMI 

      Pengerusi               :     Tn. Hj. Mohd. Razaki b. Shaari       

      N. Pengerusi          :     Pn. Mardziatul Bee bt Yahya

      Penyelaras             :     Pn. Sarina bt. Abdul Majid

      Setiausaha             :     Pn. Norzinatul Ashiqin bt. Nordin    

      AJK                         :     Pn. Norlia bt. Zambri 

                                            Pn. Asiah bt. Baharim

                                            Pn. Hawa bt. Abd. Rashid    

                                            Pn. Fauziah bt. Alang Ahmad

                                            Pn. Noratunlina bt. Rabudin

                                            Pn. Juriah bt. Shamsuddin

                                            Tn. Syed Mohamed b. Syed Ramli

                                                                       

                                              JAWATANKUASA PENDIDIKAN KOMPUTER/ICT

Pengerusi                  :           Pn. Zaharah bt Abdul Rahman

N. Pengerusi              :           En. Faizal b. Baharim

 Penyelaras                 :           En Nursyahri Faizal b Ahmad Mokhtar 

 Setiausaha                :           En. Tun Mohd. Rumaizi b. Mohd. Zamri    

 AJK                             :           Tn. Syed Mohamed b. Syed Ramli

                                        En Zazli b.Sulaiman

Pn. Halimah bt. Md. Ali

                                            En. Ishak b. Adnan


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: